Socios

Conoce nuestro equipo de socios y colaboradores

¡BIENVENIDO NETWORKER!

Estas son algunas de las empresas que podrás conocer en los diferentes eventos de consulta y crece, además recuerda que puedes acceder online a la red social privada donde podrás conectar más estrechamente con los miembros de tu grupo y empresas que nos visitan.

Seguros Ribera Berbés

Seguros
Trabajo Calle Elduayen 29 Vigo Pontevedra 36202 Teléfono Trabajo: 986222093
Fotografía de Seguros Ribera Berbés

Info. Biográfica

ribeira berbés seguros vigo axa

(Galego)
Na nosa Axencia de Seguros Exclusiva Ribeira do Berbés s.l. atoparás un entorno de confianza e un proxecto empresarial emprendedor que nace da nosa paixón, das nosas potencialidades e de anos de aprendizaxe.

Somos unha axencia dinámica e preparada, que ten na seriedade e na amabilidade a sua base.
Contamos con especialistas nos ramos de vida, saúde e empresas; para unha mellor xestión dos teus riscos e do teu patrimonio.
Unha equipa multidisciplinar e en formación continua.

Os nosos productos e servizos son fiabeis.
Axudamos a que os nosos e as nosas aseguradas, sexan conscientes dos perigos existentes nas sociedades actuais.
Ante os problemas que nun futuro poden darse; informámoste e asesorámoste: a nosa profesión é a protección financieira.
Ensinámoste e axudámoste a viver a cultura aseguradora no teu entorno cotiá.
Queremos ser os protectores da xente.

(Castellano)
En nuestra Agencia de Seguros Exclusiva Ribeira do Berbés s.l. te encontrarás alrededor de un proyecto empresarial emprendedor, que nace de nuestra pasión, de nuestras potencialidades y de años de aprendizaje.

Somos una agencia dinámica y preparada, que tiene en la seriedad y en la amabilidad su base.
Contamos con especialistas en los ramos de vida, salud y empresas: para una mejor gestión de tus riesgos y de tu patrimonio.
Un equipo multidisciplinar y en continua formación, Reinventamos los seguros.

Nuestros productos y servicios son fiables.
Ayudamos a nuestros y nuestras aseguradas, en la concienciación sobre los peligros que existen en las sociedades actuales.
Dados los problemas que en el futuro pueden darse; te informamos y te asesoramos: nuestra profesión es la protección financiera.
Te enseñamos y te ayudamos a vivir la cultura aseguradora en tu entorno cotidiano.
Queremos ser los protectores de las personas.

Categorías: Grupo Networking Jueves 9:15 AM, Seguros, Vigo

?> ?>